Zamawianie publikacji, filmów

Uprzejmie informujemy, że wszystkie wydawane przez nas publikacje można wypożyczyć bądź przeczytać w filiach Biblioteki Kraków. Wyprodukowane przez naszą instytucję filmy o poetach również można obejrzeć w Bibliotece Kraków, ponadto szkoły i inne instytucje mogą wypożyczyć film do organizowanych przez siebie pokazów. Zamieszczane w katalogach ekslibrisy są do obejrzenia w powiększeniu w multimedialnych kioskach (Filia nr 3, 21, 31, 42).

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zamówień publikacji lub zapytań w sprawie książek, czasopism i filmów na adres wydawnictwa@biblioteka.krakow.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Zanim wyślesz wiadomość, zapoznaj się z „Obowiązkiem informacyjnym”

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków), e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl, nr tel.: 12 61 89 100.
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@biblioteka.krakow.pl.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.

0 + 5 = ?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym. Dane będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl

*