Okładka książki "Przeciąg"

Anna Skoczylas

Przeciąg

Anna Skoczylas ogląda swój świat ze szczególnej perspektywy. Świat złożony z dobra i zła, w którym mieści się człowieczy los. Żeby ten świat opisać, potrzeba nowych skojarzeń i wyrafinowanej prostoty języka.

Znajdujemy je w liryce Anny Skoczylas, przyjmujemy jako autentyczny skarb, bo jest w tych tekstach pełna dramatyzmu wiedza o życiu, o naszych zwycięstwach i naszych klęskach. Można te wiersze czytać bez końca i zachwycać się ich urodą, można wsłuchać się w zawartą w nich skargę, ale też upartą wiarę w siłę przyjaźni i miłości. Bo przecież miłość do bliskiej osoby podyktowała wiele z nich.

Osobista sytuacja Autorki nie należy do łatwych, świat kreowany w jej wierszach jest rodzajem obrony przed trudną codziennością, jest walką o własne istnienie, o ruch myśli i swobodę wyobraźni. Jest próbą ocalenia nie tylko siebie, nie tylko wybranych, ale nas wszystkich, mierzących się z ciężarem człowieczej egzystencji.

Poetka zdecydowała się na dokonanie wyboru swoich wierszy, na jeszcze jedną podróż, podróż pod prąd czasu. Tytuł książki zdradza sposób, w jaki została pomyślana: Przeciąg. Jakby otwarto na przestrzał okna i drzwi i z tomików wyfrunęły wiersze, pozbierane potem w książce bez dbałości o chronologię. Tak jak je poskładał ruch powietrza. Co oczywiście jest jeszcze jedną metaforą, gdyż kompozycji najnowszej książki Anny Skoczylas nie można niczego zarzucić.

Stanisław Stabro

O autorce

Anna Skoczylas – ur. w 1928 r. we Lwowie. Absolwentka Wydziału Włókienniczego Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie. Debiutowała w 1962 r. w „Zwierciadle” opowiadaniem Ta druga. Publikowała także w „Kulturze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Studencie”, „Życiu Literackim”, „Nowym Wyrazie”, „Literaturze” i „Odrze”. Członkini Związku Literatów Polskich w latach 1976—81, następnie od 1989 r. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Opublikowała m.in. Wyjęte z szuflady, Twarze miłości, Przystanek świat. Za książkę Wędrować po obłokach otrzymała w maju 2008 r. Nagrodę Krakowska Książka Miesiąca. Uczestniczyła w wielu wyprawach do Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Należy do Klubu Wysokogórskiego w Krakowie.