Miesięcznik społeczno-kulturalny

„Kraków”

O czasopiśmie

Miesięcznik „Kraków” to pismo o charakterze społeczno-kulturalnym. Powstało w listopadzie 2004 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie wielu środowisk, które odczuwały brak forum dla rzeczowej prezentacji poglądów i  popularyzacji problematyki godnych rangi i roli Krakowa. W miesięczniku publikują wybitni profesorowie, twórcy i działacze kultury, gospodarki, znane osobistości, redagują go znani dziennikarze. Wydawnictwo ciągle się rozwija. „Kraków” zyskał uznanie Czytelników i kręgów opiniotwórczych. Redakcja stara się zjednywać społeczne poparcie dla wartościowych pomysłów, pozyskiwać dla tych idei najliczniejsze grono ludzi oddanych Krakowowi – niezależnie od poglądów ideowych i przekonań politycznych, dba o popularyzację należnej rangi Krakowa jako ośrodka jedynego, niepowtarzalnego i drogiego każdemu Polakowi. Redaktorem naczelnym jest Witold Bereś, producent filmowy, scenarzysta, publicysta autor m.in. Obywatel KK. Krzysztofa Kozłowskiego zamyślenia nad Polską, Krąg Turowicza. Tygodnik, czasy, ludzie: 1945–99, Marek Edelman. Życie do końcaAndrzej Wajda.

Prenumerata:

https://www.miesiecznik.krakow.pl/o-nas/prenumerata/

E-book:

https://ebookpoint.pl/autorzy/miesiecznik-krakow

Pełnotekstowe archiwum w Bibliotece Cyfrowej Biblioteki Kraków:

http://cyfrowa.biblioteka.krakow.pl:8080/dlibra/publication?id=6136