Okładka książki "Zajazd Kazimierski"

Bogusław Krasnowolski

Zajazd Kazimierski

O autorze

Dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII, ur. w 1943 roku w Krakowie, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz wykładowca teorii konserwacji zabytków w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie doktoryzował się pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego (książka: Historia klasztoru Benedyktynek w Staniątkach). Rozprawa habilitacyjna (Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku) była podsumowaniem trzydziestoletnich badań. Od 1990 r. jest wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, od 2002 r. przewodniczy Komisji Programowania i Oceny Realizacji SKOZK.

W badaniach naukowych zajmuje się urbanistyką i sztuką Krakowa oraz Małopolski w kontekście kulturowym Europy Środkowej oraz historią i teorią ochrony zabytków. Jest autorem licznych prac naukowych (10 książek, około 200 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych) z dziedziny historii sztuki i urbanistyki oraz ochrony zabytków, między innymi: Ulice i place krakowskiego Kazimierza: z dziejów Chrześcijan i Żydów w Polsce (1992), Historia klasztoru Benedyktynek w Staniątkach (1999), Restauracja zespołu augustiańskiego na Kazimierzu: z dziejów ochrony krakowskich zabytków (2010), Doktryny i realizacje konserwatorskie (2011), Leksykon zabytków architektury Małopolski (2013).

O książce

Praca dotyczy jednego z ważniejszych zabytków świeckich krakowskiego Kazimierza, opuszczonego i zaniedbanego do niedawna zajazdu przy ulicy Węgłowej (…). Książka jest adresowana do szerszego grona (…) miłośników krakowskich zabytków i krakowskiej historii (…). Zawiera opatrzoną obszernym aparatem naukowym, ułożoną w porządku chronologicznym charakterystykę tego budynku na tle rozwoju urbanistyki i architektury Kazimierza (…). W losach tego znaczącego zabytku odbijają się dzieje aglomeracji krakowskiej. Widoczny jest wpływ ogólnej sytuacji politycznej na losy ludzi i budynków. Autor sprawnie, kompetentnie i w lotnym stylu prowadzi czytelnika przez meandry przeszłości. Książka ma duży walor naukowy i rzec można obywatelski. Zmusza czytelnika do refleksji nad jego najbliższym otoczeniem, nad losami „małej ojczyzny”.

Prof. dr hab. Zdzisław Noga