„Czas Literatury”

O kwartalniku

„Czas literatury” to niezależny kwartalnik literacki. Pismo kierowane jest do ludzi zainteresowanych polską i światową literaturą, ale niekoniecznie do jej znawców. To też ciekawe wywiady, wartościowe szkice, recenzje i omówienia, wspomnienia, przekłady, w tym z języków rzadkich, a ponadto nieznane z innych periodyków literackich działy: „Pisarz w pracy” – poświęcony zagadnieniom warsztatowym, adresowany przede wszystkim do osób tworzących lub zaczynających tworzyć literaturę; „Źródła kultury” – przybliżający nowe tłumaczenia z literatur antycznych oraz „Wschody” z felietonami o literaturze naszych wschodnich sąsiadów i przekładami.

Magazyn, jako pismo ponad wszelkimi podziałami, gości na swoich łamach autorów i teksty bardzo różne (językowo, gatunkowo, pokoleniowo, ideowo). Jedynym wyznacznikiem w doborze jest wartość i atrakcyjność dzieł, a także ich zgodność z myślą ogólną towarzyszącą tworzeniu konkretnego numeru.

„Czas Literatury” wydawany jest przez Bibliotekę Kraków przy wsparciu Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz Krakowa Miasta Literatury UNESCO.